ซ้อมขบวนรำแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560 ubon candle festival

Weerawat pakanon

47,485

June 30, 2017

171 7

ซ้อมรำขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560
โรงเรียนนารีนุกูล
"วาดฟ้อน ออนซอนเทียน"
ขบวนรำที่ 8 เดือนแปด "บุญเข้าพรรษา"
Download Video Convert to MP3
Click "Download Video" to get all available formats for this video or click "Convert to MP3" to get the audio track of this video.
Category: Education
Rating: 9/10 - Very Good
Tags: ขบวนแห่เทียนเข้าพรรษา ปี 2560, แห่เทียน, เข้าพรรษา, ubon candle festival, candle festival
Disclaimer

Related videos

Advertisement