ဆရာခ်စ္ဦးညိဳ ၏ ကြ်န္ေတာ္႕မွာ ေခါင္းစဥ္မရွိပါ ( ပ ) ( 9 Jan 2014)

Thant Zin Win

95,904

February 13, 2014

366 31

မႏၱေလးတုိင္း ျမင္းျခံခရုိင္ ေတာင္သာျမိဳ႕နယ္ ဇဂ်မ္းေက်းရြာ
အလင္းသစ္ စာၾကည္႕တုိက္ဖြင္႕ပဲြ အထိမ္းအမွတ္
(ကဗ်ာ ဆရာၾကီး တင္မုိး ၏ ဇာတိရြာ ၊ သီခ်င္းေရးဆရာ ကန္ျမဲ ကုိေအးေက်ာ္( ပန္းရည္ ဘဏ္တုိက္) ၏ ဇာတိရြာ )
Download Video
Click "Download Video" to get all available formats for this video.
Category: Education
Rating: 9/10 - Very Good
Tags: Literature
Disclaimer

Related videos

Advertisement