Hướng dẫn luyện thi ViOlympic cùng Bảo Việt Nhân thọ

Bảo Việt Nhân thọ

118,341

February 13, 2015

42 24

Các học sinh tham gia luyện thi làm theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Truy cập website http://baovietnhantho.violympic.vn/
Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản đã đăng ký trên trang violympic.vn
Bước 3: Chọn vòng thi mà bạn muốn luyện tập, sau đó làm bài thi.
Download Video Convert to MP3
Click "Download Video" to get all available formats for this video or click "Convert to MP3" to get the audio track of this video.
Category: People & Blogs
Rating: 6/10 - Good
Disclaimer

Related videos

Advertisement