Krushë e Madhe -Reti valle burrash në dasem

Nehaat Krusha

4,734

April 28, 2013

2 0

Valle burrash usta Himi tupangjit e Krushës vallëtaret nga Retia e Rahovecit
Dasma e Avdullah Izet Duraku prill 2013
Download Video Convert to MP3
Click "Download Video" to get all available formats for this video or click "Convert to MP3" to get the audio track of this video.
Category: People & Blogs
Rating: 10/10 - Excellent
Disclaimer

Related videos

Advertisement